Dálkové ovladače

Mďż˝te nefunkčnďż˝ dďż˝lkovďż˝ ovladač u auta?

Přestalo fungovat dďż˝lkovďż˝ ovlďż˝dďż˝nďż˝ (na klďż˝čku) na centrďż˝l. Jste z toho neďż˝ťastnďż˝, vzpomďż˝nďż˝te na to, jak bylo pohodlnďż˝ zmďż˝čknout tlačďż˝tko na klďż˝čku a auto se mi odemklo.

K běžnďż˝m typům vozidel jsme schopni vyrobit originďż˝lnďż˝ dďż˝lkovďż˝ ovladač. Autoklďż˝če vyrďż˝bďż˝me i včetně naprogramovďż˝nďż˝ imobiliďż˝ru.

Vymačkanďż˝ tlačďż˝tka a zničenďż˝ obal dďż˝lkovďż˝ho ovlďż˝dďż˝nďż˝?

Nezoufejte, ale zavolejte nebo přijeďte na naďż˝i provozovnu. Velice rďż˝di Vďż˝m pomůžeme. Dďż˝lkovďż˝ ovladače umďż˝me opravit i včetně naprogramovďż˝nďż˝ imobilizďż˝ru.

Nově provďż˝dďż˝me opravy desek dďż˝lkovďż˝ch ovladačů a jejich obalů + vďż˝měnu bateriďż˝

Informace o dostupnosti a ceně poskytujeme na telefonnďż˝m čďż˝sle 604 382 405.

Renault obal + dďż˝lkovďż˝ ovladačBmw starďż˝ a novďż˝ autoklďż˝č s dďż˝lkovďż˝m ovlďż˝dďż˝nďż˝mDeska z dďż˝lkovďż˝ho ovladače k BMW

Adresa firmy

KLÍČE - ZÁMKY - TREZORY
URBANEC A SPOL., s.r.o.
Masná 7
702 00 Ostrava
www.trezory-urbanec.cz
telefon: 603 526 670

News z oboru zámečnictví

Vložka GE-GE EAP 2000
3.třída bezpečnosti Vysoká ochrana Chráněný profil klíče rozměr 30+35mm
Více >>>

Generální klíč?
Líbilo by se Vám otevírat všechny dveře jedním klíčem? Ještě nevíte co to je takový jeden hlavní "generální" klíč?
Více >>>

Kolik máte klíčů k autu???
Máte jen jeden funkční klíč k Vašemu autu, dodávce nebo motorce? Nechejte si u nás výhodně a rychle vyrobit nové klíče a budete mít jistotu!
Více >>>