Kle

Kl�e a jejich v�roba

Denn jsme pipraveni pr�v pro V�s vyrobit origin�l kl�e, kter� potebujete. Skladem m�me maximum z dostupn�ch typ kl�, abychom vyhovl kad�mu poadavku.

Zhotovujeme na pok�n� jak bn� kl�e tak i kl�e k bezpenosn�m vlok�m. Vyr�b�me z�sadn z kvalitn�ch odlitk na oven�ch a pesn se�zen�ch stroj�m. Garantujeme funkci v�robk - z�ruka vr�cen� penz nebo nov� kl�. Udl�me maximum pro Va�i spokojenost.

Somozejmost� je dostaten� skladov� z�soba kl� k n�mi nab�zen�m vlok�m nap. GEGE E-AP2000

Kl�e V�m na pok�n� zhotov�me za rozumn� ceny ji od 25 K za nejbnj�� kl�e FAB.

Pro kl�e od n�s

  • vdy kvatitn� odlitky
  • garance spr�vn vyroben�ho kl�e
  • n�zk� ceny
  • mnostevn� slevy
  • nadstandartn� sluby

R�di V�s obslou�me na na�� poboce v Masn� ulici (u Stodoln�) v centru Ostravy.

Elektronick� stroj na v�robu kl�e TRIAX Elektronick� stroj na v�robu kl�e ecm 200

NA NAŠICH ELEKTRONICKÝCH STROJÍCH
VYRÁBÍME ORIGINÁLY ZA NEJNIŠÍ CENU
A NIKOLIV KOPIE OPOTEBENÝCH KLÍ

Kde kl�e vyr�b�me

Tyto pesn� elektronick� stroje na v�robu kl� - origin�l m�me prozat�m pouze v Ostrav na poboce Hornbach – Rudn�.

V�roba kl�e na elekronick�m stroji nen� drah�, jednotn� cena nejroz��enj��ch kl� je 40 K za skuten nov� origin�l, ne za kopii pouit�ho kl�e.

Typy kl�

Okamit V�m vyrob�me prakticky ve�ker� kl�e:

Kl�e FAB
Obyejn� i bezpenostn� kl�e
CIMG3803
Dlkov� a fr�zovan� kl�e
trezorov�
Trezorov� kl�e
Schr�nkov�
Schr�nkov� kl�e
K visac�m z�mkm
Kl�e k visac�m z�mkm
Dozick� a fazónov�
Dozick� a fazónov� kl�e

Adresa firmy

KLČE - ZMKY - TREZORY
URBANEC A SPOL., s.r.o.
Masn 7
702 00 Ostrava
www.trezory-urbanec.cz
telefon: 603 526 670

News z oboru zmečnictv

Vloka GE-GE EAP 2000
3.tda bezpenosti Vysok ochrana Chrnn profil kle rozmr 30+35mm
Vce >>>

Generln kl?
Lbilo by se Vm otevrat vechny dvee jednm klem? Jet nevte co to je takov jeden hlavn "generln" kl?
Vce >>>

Kolik mte kl k autu???
Mte jen jeden funkn kl k Vaemu autu, dodvce nebo motorce? Nechejte si u ns vhodn a rychle vyrobit nov kle a budete mt jistotu!
Vce >>>