Zmky

Nab�z�me �irok� spektrum bezpenostn�ch z�mk pro Va�i potebu. N�e uvedeme jen strun� v�br typ z�mk, kter� prod�v�me

Typy z�mk

  • Zadlabac� z�mky FAB, Hobes, Euro-Elzett, Ge-Ge, KABA, Mul-T-Lock...
  • Li�tov� z�mky firem Roto, Maco, KVF, Schuring, G-U, WinkHaus...
  • Elekronick� z�mky BERA, ABLOY, KABA
  • N�bytkov� z�mky Eurolock, Ronis, Huwil, Rostex...
  • Z�mky po�tovn�ch schr�nek 
  • Elektrick� vr�tn� BeFo, EffEff, Openers-Closers
  • Panikov� z�mky Nemef, Assa-Abloy, Dorma...

Kde z�mky prod�v�me

Naprostou vt�inu dr�me skladem v Ostrav. Li�tov� z�mky, kter� m�me na sklad mimo Ostravu  dod�me i do druh�ho dne.

N�� sortiment je natolik �irok�, e nen� v na�ich sil�ch udrovat st�le aktu�n� seznam z�mk, kter� m�me skladem v Ostrav. Proto pokud potebujete koupit ben� z�mek nebo sh�n�te njakou "specialitu", pijte do na�� poboky v Masn� ulici v centru Ostravy kde V�m jist vyhov�me.

V p�pad, e �dan� z�mek nen� skladem, vlastn�me tzv. nouzovou sadu, kter� je vhodn� pro p�pady kdy z�kazn�k ek� na dod�n� konkr�tn�ho modelu z�mku a nutn potebuje prostory doasn zabezpeit. Tuto sadu zdarma zapj�me na dobu ne bude v�� z�mek na sklad v Ostrav.

Bezpenostn� z�mky levn

Na�im z�kazn�km nab�z�me i bez akc� a slev vdy nejlep�� cenu z�mk. Dlouhodob dr�me tuto cenu na stejn� �rovni.

Zadlabac� z�mek FAB BeRa zadlabac� z�mek zadlabac� li�tov� z�mky

Ronis z�mek Panikov� z�mky BeFo z�mek

Adresa firmy

KLČE - ZMKY - TREZORY
URBANEC A SPOL., s.r.o.
Masn 7
702 00 Ostrava
www.trezory-urbanec.cz
telefon: 603 526 670

News z oboru zmečnictv

Vloka GE-GE EAP 2000
3.tda bezpenosti Vysok ochrana Chrnn profil kle rozmr 30+35mm
Vce >>>

Generln kl?
Lbilo by se Vm otevrat vechny dvee jednm klem? Jet nevte co to je takov jeden hlavn "generln" kl?
Vce >>>

Kolik mte kl k autu???
Mte jen jeden funkn kl k Vaemu autu, dodvce nebo motorce? Nechejte si u ns vhodn a rychle vyrobit nov kle a budete mt jistotu!
Vce >>>