Trezory

Servis a otvďż˝rďż˝nďż˝ trezorů

Hlavnďż˝ domďż˝nou na�� firmy vždy byly trezory, jejich servis a otvďż˝rďż˝nďż˝ trezorů. Nenďż˝ nďż˝hoda, že jsme to prďż˝vě my kdo provďż˝dďż˝ servis pro Českou nďż˝rodnďż˝ banku.

Trezor pro ČNB

Jeden z mnoha vďż˝sledků na�� přesnďż˝ a pečlivďż˝ zďż˝mečnickďż˝ prďż˝ce. Domnďż˝vďż˝me se, že se nemďż˝me zač stydět. Prohlďż˝dněte si prosďż˝m fotografie trezorovďż˝ch dveřďż˝ ČNB.

čnb tresoria1 čnb tresoria2

Servis a dodďż˝nďż˝ novďż˝ch trezorů i historickďż˝ch

Servis k trezorům

  • prodďż˝vďż˝me trezory s nďż˝slednďż˝m servisem
  • při ztrďż˝tě nebo poďż˝kozenďż˝ klďż˝če vďż˝me jak na otevřenďż˝ trezoru 
  • stěhovďż˝nďż˝ trezorů a jejich kotvenďż˝
  • poradenstvďż˝ v oboru

mauer lagard 525-safe-lock

Dodďż˝me trezor na zbraně nebo trezory do zdi. Ztratili jste klďż˝če od trezoru a nemůžete jej otevřďż˝t?

Požadujete otevřenďż˝ trezoru?

Jste na sprďż˝vnďż˝m mďż˝stě, službu otevřenďż˝ trezoru poskytujeme NONSTOP 365 dnďż˝ v roce.

Adresa firmy

KLÍČE - ZÁMKY - TREZORY
URBANEC A SPOL., s.r.o.
Masná 7
702 00 Ostrava
www.trezory-urbanec.cz
telefon: 603 526 670

News z oboru zámečnictví

Vložka GE-GE EAP 2000
3.třída bezpečnosti Vysoká ochrana Chráněný profil klíče rozměr 30+35mm
Více >>>

Generální klíč?
Líbilo by se Vám otevírat všechny dveře jedním klíčem? Ještě nevíte co to je takový jeden hlavní "generální" klíč?
Více >>>

Kolik máte klíčů k autu???
Máte jen jeden funkční klíč k Vašemu autu, dodávce nebo motorce? Nechejte si u nás výhodně a rychle vyrobit nové klíče a budete mít jistotu!
Více >>>