Výroba a prodej klíeu, zámku, vložek a kováníZámeenické služby a servisAutoklíee, opravujeme a otvíráme zámky u autNabízíme nové i repasované trezoryVyhotovíme znalecké posudky a certifikace trezoru

Klíče, zámky, trezory, otevírání bytů

Firma Klďż˝če - zďż˝mky - trezory Urbanec a spol., s.r.o. Ostrava Vďż˝m nabďż˝zďż˝ komplexnďż˝ služby v oblasti mechanickďż˝ch zďż˝brannďż˝ch systďż˝mů. Mďż˝me dlouholetou tradici v otevďż˝rďż˝nďż˝ a servisu trezorů a ve vďż˝robě klďż˝čů.

Naďż˝e firma zabežpečuje servis sejfů napřďż˝klad těmto subjektům: Českďż˝ Nďż˝rodnďż˝ Banka, Českďż˝ Spořitelna a.s., Globus ČR, ČEZ a.s.

Otevďż˝rďż˝nďż˝ trezorů a servis

Otevďż˝rďż˝me trezory a poskytujeme servis na trezorovďż˝ technice tuzemskďż˝ch i zahraničnďż˝ch značek.
Dďż˝le Vďż˝m jsme schopni nabďż˝dnou repasovanďż˝ star�� trezory nebo ďż˝pravy např. na skřďż˝ň na zbraně včetně certifikace.

Soudnďż˝ znalec

Poradenskďż˝ činnost. Certifikďż˝ty na trezory nebo znaleckďż˝ posudky zpracuje a vystavďż˝ soudnďż˝ znalec v oboru trezorů a mechanickďż˝ho zabezpečenďż˝ Ing. Alan Vojtěchovskďż˝ v Ostravě a po celďż˝m ďż˝zemďż˝ ČR.

Otevďż˝rďż˝nďż˝ domů a bytů

V přďż˝padě zabouchnoutďż˝ch dveřďż˝ nebo ztrďż˝ty klďż˝čů si vždy vďż˝me rady, proto se na nďż˝s nevďż˝hejte obrďż˝tit v přďż˝padě potřeby otevřenďż˝ bytu či domu.

Otevďż˝rďż˝nďż˝ automobilů

Otevďż˝rďż˝nďż˝ automobilů, dodďż˝vek i kamionů vďż˝ech značek bez poďż˝kozenďż˝. Otevřeme každďż˝ auto a bez poďż˝kozenďż˝.

Vďż˝roba klďż˝čů

Vyrďż˝bďż˝me klasickďż˝ i bezpečnostnďż˝ klďż˝če, trezorovďż˝ klďż˝če, autoklďż˝če s imobilizďż˝rem i dďż˝lkovďż˝m ovladačem.
Dďż˝le klďż˝če schrďż˝nkovďż˝, dozickďż˝, fazónovďż˝, barevnďż˝...

Adresa firmy

KLÍČE - ZÁMKY - TREZORY
URBANEC A SPOL., s.r.o.
Masná 7
702 00 Ostrava
www.trezory-urbanec.cz
telefon: 603 526 670

News z oboru zámečnictví

Vložka GE-GE EAP 2000
3.třída bezpečnosti Vysoká ochrana Chráněný profil klíče rozměr 30+35mm
Více >>>

Generální klíč?
Líbilo by se Vám otevírat všechny dveře jedním klíčem? Ještě nevíte co to je takový jeden hlavní "generální" klíč?
Více >>>

Kolik máte klíčů k autu???
Máte jen jeden funkční klíč k Vašemu autu, dodávce nebo motorce? Nechejte si u nás výhodně a rychle vyrobit nové klíče a budete mít jistotu!
Více >>>