Autoklíče

TRIAXMďż˝te jen jeden funkčnďż˝ klďż˝č k Vaďż˝emu autu, dodďż˝vce nebo motorce?
Vďż˝te kolik stojďż˝ novďż˝ sada zďż˝mků v autorizovanďż˝m servisu?

Přitom vďż˝roba autoklďż˝če nenďż˝ tak nďż˝kladnďż˝. Proč tedy nevyrobit autoklďż˝č novďż˝ - originďż˝l.

  • vyrobenďż˝ autoklďż˝č je stejnďż˝ jako originďż˝l klďż˝če, když byl novďż˝
  • nenďż˝ to kopie použitďż˝ho auto klďż˝če
  • nďż˝zkďż˝ cena vďż˝roby autoklďż˝če
  • vďż˝bornďż˝ dostupnost
  • k novďż˝mu autoklďż˝či naprogramujeme i imobilizďż˝r

Vďż˝roba autoklďż˝čů v Ostravě

Nechejte si u nďż˝s vďż˝hodně a rychle vyrobit novďż˝ autoklďż˝če ve stejnďż˝ kvalitě jako, když byl klďż˝č novďż˝ a vyvarujte se situaci kdy nejde odemknout auto. S novďż˝mi vyrobenďż˝mi autoklďż˝či od nďż˝s budete mďż˝t jistotu, že auto odemknete bez problďż˝mů.

NA NAŠICH ELEKTRONICKÝCH STROJÍCH
VYRÁBÍME ORIGINÁLY ZA NEJNIŽŠÍ CENU
A NIKOLIV KOPIE OPOTŘEBENÝCH KLÍČŮ

Přďż˝sluďż˝enstvďż˝ k autoklďż˝čům

Autoklďż˝če vyrďż˝bďż˝me i včetně naprogramovďż˝nďż˝ imobiliďż˝ru. K běžnďż˝m typům vozidel jsme takďż˝ schopni vyrobit originďż˝lnďż˝ dďż˝lkovďż˝ ovladač.

Informace o dostupnosti a ceně poskytujeme na telefonnďż˝m čďż˝sle 604 382 405.

Autoklďż˝če s dďż˝lkovďż˝m ovlďż˝dďż˝nďż˝m CIMG3738 Origo

Adresa firmy

KLÍČE - ZÁMKY - TREZORY
URBANEC A SPOL., s.r.o.
Masná 7
702 00 Ostrava
www.trezory-urbanec.cz
telefon: 603 526 670

News z oboru zámečnictví

Vložka GE-GE EAP 2000
3.třída bezpečnosti Vysoká ochrana Chráněný profil klíče rozměr 30+35mm
Více >>>

Generální klíč?
Líbilo by se Vám otevírat všechny dveře jedním klíčem? Ještě nevíte co to je takový jeden hlavní "generální" klíč?
Více >>>

Kolik máte klíčů k autu???
Máte jen jeden funkční klíč k Vašemu autu, dodávce nebo motorce? Nechejte si u nás výhodně a rychle vyrobit nové klíče a budete mít jistotu!
Více >>>